ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများသာ ကြည့်ရန်
1. (a)Dagon Myothit (South) (SDGN) (Mapbox)
1. (b) Dagon Myothit (South) (SDGN) (Google My Map)
2. Dagon Myothit (East) (EDGN)
3. (a) Thingangyun (Mapbox)
3. (b) Thingangyun (Google My Map)
4. Hlaing (HLG)
5. Yankin (YKN)
6. Mingalartaungnyunt (MTNT)
7. Ahlone (AHLN)
8. Kyimyindine (KMDN)
9. (a) Dala (DALA) (Mapbox)
9. (b) Dala (DALA) (Google My Map)
10. Insein (ISN)
11.(a) Hlaing Thar Yar (West) (HLTYW) (Google My Map)
11.(b) Hlaing Thar Yar (West) (HLTYW) (Mapbox)
12. Mayangone (MYGN)
13. Mingalardon (MGDN)
14. Seikgyikhanaungto (SGKT)
15. Kyauktada (KTDA)
16. Pabedan (PBDN)
17. Latha (LTA)
18. Lanmadaw (LMDW)
19. Dagon (DGN)
20. Dawbon (DWBN)
21. Dagonmyothit (Noth) (NDGN)
22. South Okkalapa (SOKA)
23. Thaketa (TKA)
24. Botahtaung (BTHG)
25. Thanlyin (THLN)
26. Kamayut (KMYT)
27. Bahan (BHN)
28. North Okkalapa (NOKA)
29. Shwepyithar (SPTA)
30. Sanchaung (SCHG)
31. Pazundaung (PZDG)
32. Dagon Myothit Seikkan (DGSK)
33. Tamwe (TMWE)
34. Hlaing Thar Yar (East) (HLTYE)

1.(a) Dagon Myothit (South) (SDGN) (Mapbox)

1. (a) Dagon Myothit (South) Township Map ကြည့်ရန်။

ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်းမြို့နယ်တွင် လေးထောင့်ကန်နှင့် ရှမ်းတဲကြီး နယ်နိမိတ်ကို ထပ်မံထည့်သွင်းနိုင်ခဲ့ပါကြောင်း။

Created by Nyi

1. (b) Dagon Myothit (South) (SDGN) (Google My Map)

1. (b) Dagon Myothit (South) Township Map ကြည့်ရန်။

ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်းမြို့နယ်တွင် လေးထောင့်ကန်နှင့် ရှမ်းတဲကြီး နယ်နိမိတ်ကို ထပ်မံထည့်သွင်းနိုင်ခဲ့ပါကြောင်း။

Created by Nyi


2. Dagon Myothit (East) (EDGN)

2. Dagon Myothit (East) Township Map ကြည့်ရန်။

ဒဂုံမြို့သစ်အရှေ့ပိုင်းမြို့နယ်တွင် မလစ်ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ရှမ်းတဲကြီးကျေးရွာနယ်နိမိတ်ကို အသစ်ထည့်သွင်းဖော်ပြထားပါသည်။ အခြားရပ်ကွက် နယ်နိမိတ်ပြင်ချက်များကို မြို့နယ်အုပ်ချုပ် ရေးမှူးများ၊ ရပ်ကွက်တာဝန်ခံများနှင့် ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်း၍ ပြင်ဆင်ထည့်သွင်းထားသည်များကို စိစစ်ပေးနိုင်ပါရန် တင်ပြအပ်ပါသည်။

Created by Han


3.(a) Thingangyun (TGGN) (Mapbox)

3. (a) Thingangyun Township Map ကြည့်ရန်။

ဆရာဦးမြင့်ဝင်းက သင်္ယန်းကျွန်းမြို့နယ်အတွင်းရှိ နနွင်းကုန်းရပ်ကွက်နှင့် သုမင်္ဂလာ ရပ်ကွက် နယ်နိမိတ်များကို (1-April-2024) ရက်နေ့တွင် အတည်ပြုထားသည့် ပြင်ချက်ကို ဖော်ပြ ထားပါသည်။ ကျန်ရပ်ကွက်များ၏ လမ်းနာမည်ထည့်သွင်းခြင်းနှင့် ပြင်ဆင်ချက်များကို AEO ဦးမောင်မောင်ဦး မှ (19- Mar-2024) ရက်နေ့တွင် ပေးပို့လာသဖြင့် ပြင်ချက်များ ထည့်သွင်း ဖော်ပြထားသည်ကို စိစစ်ပေးနိုင်ပါရန် တင်ပြအပ်ပါသည်။

Created by Nyi and Han


3.(b) Thingangyun (TGGN) (Google My Map)

3. (b) Thingangyun Township Map ကြည့်ရန်။

ဆရာဦးမြင့်ဝင်းက သင်္ယန်းကျွန်းမြို့နယ်အတွင်းရှိ နနွင်းကုန်းရပ်ကွက်နှင့် သုမင်္ဂလာ ရပ်ကွက် နယ်နိမိတ်များကို (1-April-2024) ရက်နေ့တွင် အတည်ပြုထားသည့် ပြင်ချက်ကို ဖော်ပြ ထားပါသည်။ ကျန်ရပ်ကွက်များ၏ လမ်းနာမည်ထည့်သွင်းခြင်းနှင့် ပြင်ဆင်ချက်များကို AEO ဦးမောင်မောင်ဦး မှ (19- Mar-2024) ရက်နေ့တွင် ပေးပို့လာသဖြင့် ပြင်ချက်များ ထည့်သွင်း ဖော်ပြထားသည်ကို စိစစ်ပေးနိုင်ပါရန် တင်ပြအပ်ပါသည်။

Created by Han

4. Hlaing (HLG)

4. Hlaing Township Map ကြည့်ရန်။

လှိုင်မြို့နယ်၌ ၁၃ရပ်ကွက်အတွင်းရှိ ပိတောက်ချောင်းနှင့် ဓမ္မသုခကျောင်းလမ်းကြား ဧရိယာသည် သစ်တောရပ်ကွက်ထဲသို့ရောက်ရှိခြင်းကြောင့် သစ်တောရပ်ကွက်နှင့် လွတ်လပ်ရေးရပ်ကွက် နယ်နိမိတ် ပြင်ဆင်ထားသည်ကို စိစစ်ပေးနိုင်ပါရန်နှင့် ကျန်ရပ်ကွက်နယ်နိမိတ်နှင့် လမ်းအမည်များ မှန်ကန်မှုရှိ/မရှိ စိစစ်ပေးနိုင်ပါရန် တင်ပြအပ်ပါသည်။ပေးနိုင်ပါရန် တင်ပြအပ်ပါသည်။

Created by Han

5. Yankin (YKN)

5. Yankin Township Map ကြည့်ရန်။

၁၁ရပ်ကွက် တာဝန်ခံ၏ လမ်းညွှန်မှုဖြင့် ရန်ကင်းမြို့နယ်ရှိ ၁၁ရပ်ကွက်နှင့် ၉ရပ်ကွက်ဆက်စပ် နယ်နိမိတ်ကို (25-April-2024) နေ့တွင် ပြင်ဆင်ထားသည်ကို စိစစ်ပေးနိုင်ပါရန်နှင့် ကျန် ရပ်ကွက်နယ်နိမိတ်နှင့် လမ်းအမည်များ မှန်ကန်မှုရှိ/မရှိ စိစစ်ပေးနိုင်ပါရန် တင်ပြအပ်ပါသည်။

Created by Han

6. Mingalartaungnyunt (MGTN)

6. Mingalartaungnyunt Township Map ကြည့်ရန်။

Created by Han

7. Ahlone (AHLN)

7. Ahlone Township Map ကြည့်ရန်။

အလုံမြို့နယ်၌ လွတ်လပ်ရေးရပ်ကွက်အတွင်းရှိ ဆင်မင်းဈေးမှတ်တိုင် နားတွင်ရှိသော ဧရိယာသည် သစ်တောရပ်ကွက်ထဲသို့ ရောက်ရှိခြင်းကြောင့် မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ အတည်ပြုချက်ဖြင့် သစ်တောရပ်ကွက်နှင့် လွတ်လပ်ရေးရပ်ကွက် နယ်နိမိတ် ပြင်ဆင်ထားသည်ကို စိစစ်ပေးနိုင်ပါရန်နှင့် ကျန်ရပ်ကွက်နယ်နိမိတ်နှင့် လမ်းအမည်များမှန်ကန်မှုရှိ/မရှိ စိစစ်ပေးနိုင်ပါရန် တင်ပြအပ်ပါသည်။

Created by Han

8. Kyimyindine (KMDN)

8. Kyimyindine Township Map ကြည့်ရန်။

Created by Han


9.(a) Dala (DALA) (Mapbox)

9. (a) Dala Township Map ကြည့်ရန်။

ဒလမြို့နယ် ဒုတိယမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးဇော်ထက်သည် မိမိတို့ပေးပို့ထားသည့် စပ်စောင်ပုံများ ပေါ်တွင် လမ်းအမည်များထည့်သွင်းခြင်း၊ ပြင်ပေးခြင်းနှင့် ရုံးတည်နေရာများထည့်သွင်းခြင်း စသည့် ပြင်ချက်များကို ပေးပို့လာမှုအပေါ် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားပါသည်။ အဆိုပါ ပြင်ချက်များကို စိစစ် ပေးနိုင်ပါရန် တင်ပြအပ်ပါသည်။

Created by Nyi


9.(b) Dala (DALA) (Google My Map)

9. (b) Dala Township Map ကြည့်ရန်။

ဒလမြို့နယ် ဒုတိယမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးဇော်ထက်သည် မိမိတို့ပေးပို့ထားသည့် စပ်စောင်ပုံများ ပေါ်တွင် လမ်းအမည်များထည့်သွင်းခြင်း၊ ပြင်ပေးခြင်းနှင့် ရုံးတည်နေရာများထည့်သွင်းခြင်း စသည့် ပြင်ချက်များကို ပေးပို့လာမှုအပေါ် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားပါသည်။ အဆိုပါ ပြင်ချက်များကို စိစစ် ပေးနိုင်ပါရန် တင်ပြအပ်ပါသည်။

Created by Han

10. Insein (ISN)

10. Insein Township Map ကြည့်ရန်။

Created by Than

11.(a) Hlaing Thar Yar West (HLTYW) (Google My Map)

11. (a) Hlaing Thar Yar (West) Township Map ကြည့်ရန်။

Created by Han

11.(b) Hlaing Thar Yar West (HLTYW) (Mapbox)

11. (b) Hlaing Thar Yar (West) Township Map ကြည့်ရန်။

ယခုပုံတွင် အိမ်နံပါတ်ပါဝင်တဲ့အတွက် ရပ်ကွက်နယ်နိမိတ်များ၊ လမ်းများ စစ်ရာမှာ အထောက်အကူပြုနိုင်ပါသည်။

Created by Han

12. Mayangone (MYGN)

12. Mayangon Township Map ကြည့်ရန်။

Created by Than

13. Mingalardon (MGDN)

13. Mingalardon Township Map ကြည့်ရန်။

Created by Than

14. Seikgyikhanaungto (SGKT)

14. Seikgyikhanaungto Township Map ကြည့်ရန်။

Created by Han

15. Kyauktada (KTDA)

15. Kyauktada Township Map ကြည့်ရန်။

Created by Han

16. Pabedan (PBDN)

16. Pabedan Township Map ကြည့်ရန်။

Created by Han

17. Latha (LTA)

17. Latha Township Map ကြည့်ရန်။

Created by Han

18. Lanmadaw (LMDW)

18. Lanmadaw Township Map ကြည့်ရန်။

Created by Han

19. Dagon (DGN)

19. Dagon Township Map ကြည့်ရန်။

Created by Han

20. Dawbon (DWBN)

20. Dawbon Township Map ကြည့်ရန်။

Created by Han

21. Dagonmyothit (North) (NDGN))

21. Dagonmyothit (North) Township Map ကြည့်ရန်။

Created by Han

22. South Okkalapa (SOKA)

22. South Okkalapa Township Map ကြည့်ရန်။

Created by Han

23. Thaketa (TKA)

23. Thaketa Township Map ကြည့်ရန်။

Created by Han

24. Botahtaung (BTHG)

24. Botahtaung Township Map ကြည့်ရန်။

Created by Han

25. Thanlyin (THLN)

25. Thanlyin Township Map ကြည့်ရန်။

Created by Han

26. Kamayut (KMYT)

26. Kamayut Township Map ကြည့်ရန်။

Created by Han

27. Bahan (BHN)

27. Bahan Township Map ကြည့်ရန်။

Created by Han

28. North Okkalapa (NOKA)

28. North Okkalapa Township Map ကြည့်ရန်။

Created by Han

29. Shwepyithar (SPTA)

29. Shwepyithar Township Map ကြည့်ရန်။

Created by Han

30. Sanchaung (SCHG)

30. Sanchaung Township Map ကြည့်ရန်။

Created by Han

31. Pazundaung (PZDG)

31. Pazundaung Township Map ကြည့်ရန်။

Created by Han

32. Dagonmyothit (Seikkan) (DGSK)

32. Dagon Myothit (Seikkan) Township Map ကြည့်ရန်။

Created by Han

33. Tamwe (TMWE)

33. Tamwe Township Map ကြည့်ရန်။

Created by Han

34. Hlaing Thar Yar (East) (HLTYE)

34. Hlaing Thar Yar (East) Township Map ကြည့်ရန်။

Created by Han

-->